Korona Kaczawska

Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1.03.2019 r.

Komunikat ze strony PTTK Legnica: „Z dniem 08.03 skreśla się z listy Korony Kaczawskiej szczyt MIŁEK i w zamian wprowadza się szczyt LEŚNIAK – 677 m n.p.m. (k. Chrośnicy). Zmiana ta wymuszona jest decyzją RDOŚ we Wrocławiu celem ochrony rezerwatu przyrody „Góra Miłek”.”

LP.Nazwa SzczytuWysokość n.p.m.Relacje WiS-u
1Duży Młynik303m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Duży Młynik 303 m n.p.m., Średnia Góra 427 m n.p.m., Rosocha 465 m n.p.m.
2Czerwony Kamień325m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Czerwony Kamień 325 m n.p.m.
3Świątek330m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Świątek 330 m n.p.m.
4Rataj350m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Rezerwaty „Nad Groblą”, „Wąwóz Siedmicki”, „Wąwóz Myśliborski”. Radogost 398 m n.p.m.

Pogórze Kaczawskie – Rataj 350 m n.p.m., Bazaltowa 367 m n.p.m., Radogost 398 m n.p.m.
5Bazaltowa367m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Rezerwaty „Nad Groblą”, „Wąwóz Siedmicki”, „Wąwóz Myśliborski”. Radogost 398 m n.p.m.

Pogórze Kaczawskie – Rataj 350 m n.p.m., Bazaltowa 367 m n.p.m., Radogost 398 m n.p.m.
6Wielisławka372m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Wielisławka 396 m n.p.m., Zawadna 445 m n.p.m.
7Grodziec389m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Górzec 445 m n.p.m., Grodziec 389 m n.p.m.
8Swarna390m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Swarna 389 m n.p.m., Popielowa 360 m n.p.m.
9Radogost398m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Rezerwaty „Nad Groblą”, „Wąwóz Siedmicki”, „Wąwóz Myśliborski”. Radogost 398 m n.p.m.

Pogórze Kaczawskie – Rataj 350 m n.p.m., Bazaltowa 367 m n.p.m., Radogost 398 m n.p.m.
10Średnia Góra427m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Duży Młynik 303 m n.p.m., Średnia Góra 427 m n.p.m., Rosocha 465 m n.p.m.
11Górzec445m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Górzec 445 m n.p.m., Czartowska Skała 463 m n.p.m.

Pogórze Kaczawskie – Górzec 445 m n.p.m., Grodziec 389 m n.p.m.
12Zawadna445m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Wielisławka 396 m n.p.m., Zawadna 445 m n.p.m.
13Rosocha464m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Duży Młynik 303 m n.p.m., Średnia Góra 427 m n.p.m., Rosocha 465 m n.p.m.
14Czartowska Skała468m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Górzec 445 m n.p.m., Czartowska Skała 463 m n.p.m.

Pogórze Kaczawskie – Czartowska Skała 468 m n.p.m., Mszana 475 m n.p.m.
15Mszana475m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Czartowska Skała 468 m n.p.m., Mszana 475 m n.p.m.
16Ostrzyca501m n.p.m.Pogórze Kaczawskie – Ostrzyca 501 m n.p.m.

Pogórze Kaczawskie – Ostrzyca 501 m n.p.m.
17Stromiec551m n.p.m.Góry Kaczawskie – Szybowcowa 561 m n.p.m., Stromiec 551 m n.p.m.
18Szybowcowa561m n.p.m.Góry Kaczawskie – Szybowcowa 561 m n.p.m., Stromiec 551 m n.p.m.
19Krzyżowa k. Podgórek567m n.p.m.Góry Kaczawskie – Łysa Góra 708 m n.p.m., Krzyżowa 567 m n.p.m., Okole 718 m n.p.m.
20Dłużek592m n.p.m.Góry Kaczawskie – Dłużek (Dłużec) 592 m n.p.m.

Góry Kaczawskie – Żeleźniak 664 m n.p.m., Dłużek 592 m n.p.m.
21Miłek596m n.p.m.Góry Kaczawskie – Młyniec 576 m n.p.m., Cisowa 596 m n.p.m., Góra Miłek
21Leśniak677m n.p.m.
22Różanka628m n.p.m.Góry Kaczawskie – Góry Ołowiane – Turzec 684 m n.p.m., Różanka 628 m n.p.m.
23Żeleźniak664m n.p.m.Góry Kaczawskie – Żeleźniak 664 m n.p.m., Dłużek 592 m n.p.m.
24Lubrza666m n.p.m.Góry Kaczawskie – Poręba 671 m n.p.m., Lubrza 666 m n.p.m.
25Poręba671m n.p.m.Góry Kaczawskie – Poręba 671 m n.p.m., Lubrza 666 m n.p.m.
26Turzec684m n.p.m.Góry Kaczawskie – Góry Ołowiane – Turzec 684 m n.p.m., Różanka 628 m n.p.m.
27Łysa Góra707m n.p.m.Góry Kaczawskie – Łysa Góra 708 m n.p.m., Krzyżowa 567 m n.p.m., Okole 718 m n.p.m.
28Okole714m n.p.m.Góry Kaczawskie – Okole 718 m n.p.m.

Góry Kaczawskie – Łysa Góra 708 m n.p.m., Krzyżowa 567 m n.p.m., Okole 718 m n.p.m.
29Maślak (Folwarczna)720m n.p.m.Góry Kaczawskie – Skopiec 724 m n.p.m lub 719 m n.p.m., Folwarczna 722 lub 715 m n.p.m., Baraniec 720 m n.p.m., Polanka 546 m n.p.m.
30Skopiec724m n.p.m.Góry Kaczawskie – Skopiec 724 m n.p.m lub 719 m n.p.m., Folwarczna 722 lub 715 m n.p.m., Baraniec 720 m n.p.m., Polanka 546 m n.p.m.
Lista szczytów
Dłużek 592m n.p.m