Korona Sudetów Niemieckich

Użycie słowa Kornka zamiast Korona nie byłoby wielkim nadużyciem. Jako, że tylko niewielka część Sudetów została po niemieckiej stronie na listę najwyższych szczytów mikroregionów sudeckich trafiło tylko 6 pozycji, które po za Luźem 793 m n.p.m. stanowią część Pogórza Zachodniosudeckiego. Natomiast jeśli spojrzeć na tą koronę przez pryzmat infrastruktury turystycznej, to nie brak tu niczego. Schroniska, wieże widokowe czy punkty obserwacyjne. Da się nie nudzić. Potwierdzeniami zdobycia szczytów są zdjęcia oraz archiwum wycieczek np. w książeczce GOT w postaci, daty, trasy oraz pieczątek. Regulamin odznaki dostępny na stronie: http://www.msw-pttk.org.pl/odznaki/reg_odznak/reg_otzksn.html

Schronisko na Spitzbergu 510m n.p.m. (2018)

W tym rejonie znajduje się jeszcze kilka innych ciekawych miejsc do zobaczenia, część z nich należy do odznaki Sudecki Włóczykij. My na przykład przy zdobywaniu Luzia do trasy dołączyliśmy dodatkowe kilometry po Skalnym Mieście Jonsdorf, co wszystkim polecamy.

Szlakowskazy na Breiteberg 510m n.p.m. (2018)
LP.Nazwa SzczytuWysokość n.p.m.Relacje WiS-u
1.Hochstein449m n.p.m
2.Rotstein445m n.p.m
3.Spitzberg510m n.p.m
4.Valtenberg587m n.p.m
5.Breiteberg510m n.p.m
6.Luž (niem. Lausche)793m n.p.m
Szczytu Luzia 793 m n.p.m. (2018)